Giới thiệu

Thể Lệ

Cuộc thi IBs sẽ được canh trạnh dựa vào số điểm mà IBs kiếm đượ

1:Điểm Tích Luỹ

Tài khoản Active

- Deposit : 500$

- Giao dịch 30 Lệnh bất kỳ khối lượng.

- 1 tài khoản Active = 5 points

Volume

- 1 lot = 1 point

*Giao dịch hợp lệ sẽ được tính theo Điều Khoản Chung©.

2:Điều Khoản Chung

2.1. Các tài khoản Active hợp lệ phải được đảm bảo cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân của chủ tài khoản giao dịch đó.

2.2. Các tài khoản Active hợp lệ là tài khoản mở mới sau khi chương trình được công bố.

2.3. Tài khoản Active hợp lệ chỉ được tính khi khách hàng Deposit trực tiếp vào tài khoản, không nhận tiền từ Transfer MT4.

2.4. Điểm hợp lệ có được phải là từ tài khoản Active dưới trực tiếp IBs đó.

2.5. Các giao dịch hợp lệ phải được đảm bảo với thời gian quy định : 180s

2.6. Giao dịch không hợp lệ:

2.6.1. Hedging (2 lệnh đối xứng cùng mã sản phẩm).

2.6.2. Scalping dưới 180s.

2.6.3. Các giao dịch được cho là gian lận (Arbitrage).

2.7. Điểm có được từ các tài khoản giao dịch gian lận sẽ không được công nhận, đồng thời MSC GROUP GLOBAL sẽ tước quyền tham gia chương trình đối với IBs đó và xoá toàn bộ thành tích đang có tại chương trình.

2.8. Là một đối tác chiến lược của MSCGroup Global, khách hàng đã công nhận mình đã đọc, hiểu và đồng ý với sự ràng buộc đối với các Đk&Đkhoản của chương trình, được quản lí bởi Đk&Đkhoản chung của công ty.

kết quả

Bảng Điểm IBs

TOP Chương Trình

Diễn ra từ: 01-05-2022

Cập nhật gần nhất: 28-08-2022

Hạng Tên IBs Active Volume Điểm
1 Tran *** Thang 231 542.41 1697.41
2 Ngo **m 99 214.77 709.77
3 Nguyen *** *** Duyen 72 152.31 512.31
4 Nguyen *** Duyệt 54 94.01 364.01
5 HO *** MAI 53 77.91 342.91
6 Tran Le *** Hoa 43 45.18 260.18
7 Pham *** Truc 39 41.55 236.55
TOP Tháng
 • Tháng 5
 • Tháng 6
 • Tháng 7
 • Tháng 8
 • Tháng 9
Hạng Tên IBs Active Volume Điểm
TOP Quý
 • Quý 2
 • Quý 3
 • Quý 4
Hạng Tên IBs Active Volume Điểm

kết quả

Giải Thưởng

Giải Tháng

3 Giải cho TOP 3 Ibs có số điểm cao nhất.

2 Giải Phụ cho IBs có lượng tài khoản Active và Volume cao nhất.

 • Giải Nhất: $1000 (300 điểm)
 • Giải Nhì: $500 (200 điểm)
 • Giải Ba: $300 (150 điểm)
 • 2 Giải Phụ Mỗi Giải: $200

Giải Quý

3 Giải cho TOP 3 Ibs có số điểm cao nhất.

2 Giải Phụ cho IBs có lượng tài khoản Active và Volume cao nhất.

 • Giải Nhất: $2000 (1000 điểm)
 • Giải Nhì: $1000 (500 điểm)
 • Giải Ba: $500 (300 điểm)
 • 2 Giải Phụ Mỗi Giải: $500

Giải Chung Cuộc

5 Giải bóc thăm may mắn tại đêm Gala trao thưởng Giải Chung Cuộc.

Tổng giải phụ : $5000

kết quả

Lịch Sử Trao Giải

TOP Tháng
 • Tháng 5
 • Tháng 6
 • Tháng 7
Hạng Tên IBs Điểm MT4 Trạng Thái

© MSC Group Limited All Rights Reserved 2022